Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Xenia Tech (4)

Outsource 1-50
Hai Chau, Da Nang

Review nổi bật

Ẩn danh (Ẩn danh)    

Bạn Dũng Gay viết code như shit vậy

Ẩn danh (Ẩn danh)    

rqwrwwqrwrqrwq

Ẩn danh    

Dỏm..quảng cáo ren thì ngược lại rứa

Ẩn danh    

bạn mình lèm đây nghe kể công ty nài vắt chanh bỏ vỏ lắm, chế độ thì ko ra giề

Tổng Review (4)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 2 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 2 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty