Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Xây Dựng MAVEN (1)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Review nổi bật

bạn đang mất thời gian với tên của tôi đó (giữ se)    

Nãn kèo! nãn kèo!!! Công ty xây dựng mà tích hợp với công nghệ nên tôi hơi hoang mang. Hình như là nhà ở thông minh IoT gì gì đó... Sếp thì suốt ngày mua đồ ăn... rồi rủ đi nhậu... Buồn buồn thì kéo cả đám đi Bi-a. Hiazzzz....

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 1 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty