Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

WorldFusion Vietnam (5)

Dịch vụ 1-50
106 Hoang Quoc Viet Cau Giay Ha Noi

Review nổi bật

bánh bèo (ứng viên fresher)    

a/c làm ở đây. cho em chút review với ạ

bánh bèo (dev)    

a/c cho em chút review môi trường với ạ

Hòa (Dev quèn)    

Mình chỉ biết công ty mới. Ít thành viên. Làm chủ yếu dự án nhật. Chính sách như chỗ khác ngày 8h. Ae biết gì thì cho biết với

Ẩn danh (Dev quèn)    

Biết sai nhưng không chịu nhận sai, đã thế lại còn không chịu sửa sai. =))

Ẩn danh (Dev)    

Thôi đừng vào, vào rồi lại mất công đi tìm việc

Tổng Review (5)

  • 5 sao 3 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 1 review
  • 2 sao 1 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty