Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

WooriBank (2)

Sản phẩm 151-300
Ha Noi

Review nổi bật

Ẩn danh (Nhân viên quèn)    

Woori Hà Nam có bạn teller xinh lắm

Ẩn danh (dev(pv))    

hr maanger lam an nhu cuc...sit! ne gap ace..neu co y dinh

Tổng Review (2)

  • 5 sao 1 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 1 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty