Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Tin Học Vinh Nam (VinaCIS Corp) (2)

Sản phẩm 1-50
268 Ly Thuong Kiet, HCM District 10 Ho Chi Minh

Review nổi bật

Dev (Part-time)    

Môi trường làm việc thoải mái, anh chị trong công ty vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ các bạn trẻ mới ra trường.

Ẩn Danh    

Công ty hay trễ lương của nhân viên. Bực ở chỗ là trễ lương cũng không thèm nói 1 tiếng với nhân viên gì hết.

Tổng Review (2)

  • 5 sao 1 review
  • 4 sao 1 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty