Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Soya Garden (5)

Sản phẩm 1-50
Cau Giay, Ha Noi

Review nổi bật

Nhân viên quèn (Nhân viên quèn)    

Công ty nợ nần chồng chất. Sắp sập rồi.

Ẩn danh    

Tưởng Shark Thủy rót vốn cả 100 tỷ mà. sao sập nhanh thế được.

SM cũ (SM)    

Công ty nợ lương, sổ bảo hiểm thì không chốt.

Ẩn danh (ASM cũ)    

Công ty không chốt sổ bảo hiểm. Nói nhân sự tự tìm người có liên quan. HR ko liên lạc được.

Ẩn danh    

Lẽ ra phải sập từ sớm lão CEO cũ lúc mới được đầu tư không xem ai ra gì. Quả báo là phải thôi.

Tổng Review (5)

  • 5 sao 2 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 2 review
  • 2 sao 1 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty