Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

SAPP Academy (1)

Sản phẩm 1-10
Phạm Hùng, Hà Nội

Review nổi bật

Ẩn danh    

Công ty ok, quy trình này nọ chuẩn chỉnh, sếp giỏi, có thể học hỏi được.

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 1 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review