Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Nokasoft (1)

Outsource 11-50
N04B2 Building, Thanh Thai Str., Cau Giay District, Hanoi

Review nổi bật

Ẩn danh    

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mọi người trong công ty thân thiện với người mới

Tổng Review (1)

  • 5 sao 1 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty