Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

MF Vietnam Information Technology (1)

Sản phẩm 11-50
Tầng 5, Tòa nhà Hb Tower, 669 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh

Review nổi bật

lan phùng (hr)    

tệ, né gấp đỡ mất thời gian

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 1 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty