Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

JGC Vietnam (1)

Sản phẩm 51-150
Nam Tu Liem Ha Noi

Review nổi bật

Best VN (Nhân viên cũ)    

Công ty max bựa, làm ăn như đầu b***

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 1 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty