Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Hồ Sơ Y Tế Điện Tử ERM (1)

Dịch vụ 11-50
V6A09 Victoria Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Review nổi bật

Ẩn danh    

Chế độ đại ngộ không có, lương bèo bọt, xếp's hứa hẹn nhiều

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 1 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty