Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

GOTEC LAND (1)

Sản phẩm 151-300
Binh Thanh, Ho Chi Minh

Review nổi bật

Ẩn danh (Dev)    

Công ty đi phỏng vấn, chỉ quan tâm bằng cấp ở trường nào, chăm chăm nhìn vào quần áo của ứng viên có vừa mắt không, hỏi những câu hỏi không liên quan tới phạm vi công việc...

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 1 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty