Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything


Giải đáp thắc mắc
1. Có công ty tôi muốn review nhưng không thấy trên trang này?

Quý vị vui lòng vào Form Yêu cầu thêm Công Ty (Vietnam-reviewcompany.com), điền thông tin công ty muốn thêm.
Chúng tôi sẽ duyệt thêm công ty mới trong vòng 12-24 tiếng!

2. Nội dung đăng tải trên trang này có chính xác không?

Người đăng review chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung mình đăng lên.
Nói đơn giản là bạn tin thì tin, không tin thì thôi. Chúng tôi không thể kiểm chứng tính xác thực của toàn bộ review do người dùng được.


Bài viết liên quan

review công ty