Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Dương Nhật (8)

Sản phẩm 301-500
119 Nguyễn Hồng Đào Tan Binh Ho Chi Minh

Review nổi bật

Ẩn danh    

ông giám đốc thì thôi rồi, như thằng cha lưu manh

MrA (Dev quèn)    

Đặc biệt đừng vô phòng thiết kế xây dựng, phòng bị trù dập nhất công ty, cơ sở vật chất bèo nhèo lạc hậu, thêm cha trưởng QCQS luôn muốn đè các phòng khác, hạch sách kiểu vớ vẫn nên trong 1 tháng thay 3 4 ông sếp nhỏ. Vô làm tạm thì được, kỹ sư nên deal trên 15tr

Trần Quý (Lính lác)    

Nói sao chứ t thấy ok mà, mới nghỉ công ty này, làm gì có công ty môi trường nào chế độ ngon vậy, lương cao. đi PV mấy chổ biết rồi. làm đâu mà không áp lực, mấy bác cứ muốn ngồi chơi xơi tiền à. Nhãm thật.

Ẩn danh    

Ban lãnh đạo có tầm nhìn lớn và quan tâm tới đời sống nhân viên

Mr NH (Nhan viên)    

Vô được đây thì phải dày kinh nghiệm, mấy đứa non kém đừng mong mon men nhé, Được cái lương cáo chế độ tốt. Đắt cắt ra miếng

Ẩn danh    

Thấy mấy ông anh đã làm đây phản hồi, đúng kiểu làm ra ngô khoai. chất như nước cất.

NV tre    

Công ty có định hướng phát triển tốt, tầm nhìn xa, rất đáng để tham gia làm việc

Ẩn danh    

ông giám đốc thì thôi rồi, như thằng cha lưu manh

Tổng Review (8)

  • 5 sao 1 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 3 review
  • 2 sao 4 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty