Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

C.T Group (1)

Sản phẩm 151-300
60 Truong Son Tan Binh Ho Chi Minh

Review nổi bật

Ẩn danh    

Mọi người có ai cho em review về C.T Group không ạ?

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 1 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty