Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

CPM (1)

Dịch vụ 1-50
District 3 Ho Chi Minh

Review nổi bật

Ẩn danh (IT)    

Công ty chính sách tốt, đồng nghiệp và văn hóa ứng xử tốt. Nói chung 1 công ty ok, nếu có dịp sẽ quay lại làm, sau khi đi trải nghiệm môi trường làm việc mới ở nhiều cty khác.

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 1 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty