Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Công ty cổ phần thiết bị và hoá chất Thăng Long (0)

Dịch vụ 51-150
JA04 khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Tổng Review (0)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty