Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Công ty cổ phần Công nghệ IRTech (0)

Dịch vụ 11-50
613 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Tổng Review (0)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty