Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây Bitex (1)

Sản phẩm 151-500
16 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Review nổi bật

Đã từng (Lòng vòng)    

Công ty gia đình. Bạn nào không thích nịnh bợ nên cân nhắc.

Tổng Review (1)

  • 5 sao 1 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty