Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Cấp Cứu Laptop (1)

Dịch vụ 11-50
747 Đường 3/2, Phường 7, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Review nổi bật

Khách hàng    

Làm ăn không có tâm, sửa xong hư mẹ lap

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 1 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty