Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

BAP IT Co., JSC (2)

Outsource 151-300
Da Nang, Ho Chi Minh, Others

Review nổi bật

An danh (Web Developer)    

Cty này như thế nào ae ?

Chưa nhận được phỏng vấn (Dev cùi)    

Mình có nhận cuộc gọi phỏng vấn bên này, sau khi trao đổi thì họ chấp nhận mức expect của mình và báo có mail thông báo thông tin thời gian phỏng vấn và thông tin công ty, thậm chí còn confirm lại email mình để chính xác hay không, nhưng mình check mail hoài chả thấy đâu, kể cả check spam cũng không có, hay cuộc gọi điện thoại lại cho mình xem có nhận mail hay chưa. Nếu thấy mức expect không nằm trong khả năng của công ty thì nên từ chối đi, ai lại đi làm như vậy chứ nhỉ.

Tổng Review (2)

  • 5 sao 1 review
  • 4 sao 1 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty