Review company in Vietnam , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Báo Lao Động (1)

Sản phẩm 51-150
Cau Giay, Ha Noi

Review nổi bật

Lao Động    

Lương thấp, lãnh đạo ko quyết đoán. Các NV cấp cao coi thường người khác

Tổng Review (1)

  • 5 sao 1 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 0 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review